Законодавчо-нормативна база діяльності ШБ


ЗАКОНИ УКРАЇНИ
 1. Закон України від 9 січня 2007 року № 537-V „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/537-16
 2. Закон України від 27 січня 1995 року № 32/95-ВР „Про бібліотеки і бібліотечну справу" -  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
 3. Закон України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI - „Про культуру" - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2778-17
 4. Закон України  „Про освіту" - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 34, ст. 451)
 5. Закон України  „Про загальну середню освіту" - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/651-14 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст. 230)
                 
ПОСТАНОВИ 
 1. Постанова КМ України від 12.12.2011 р. № 1271 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності"  - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1271-2011-%D0%BF
 2. Постанова КМ України від 5 грудня 2012 року № 1131 „ Про внесення зміни до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1131-2012-%D0%BF
 3. Постанова КМ України від 11.01.2012 р. № 10 „Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/10-2012-%D0%BF
 4. Постанова ВР України від 16 січня 2009 р. № 901-УІ „Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження" - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/901-vi
 5. Постанова КМ України від 30 вересня 2009 року № 1073 „Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1073-2009-%D0%BF 
 6. Лист МОН України від 11.12.2009 р. № 1/9-876 „Щодо роз'яснення до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073" - http://osvita.ua/legislation/other/6075/
 7. Постанова КМ України від 22 січня 2005 року № 84 „Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 267 (267-2005-п) від 09.04.2005)"   (229 кб) 
 8. Постанова КМ України від 30 вересня 2009 року № 1062 „Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84" - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1062-2009-%D0%BF 
 9. Постанова КМ України від 7 листопада 2012 року № 1056 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. № 1180 і від 27 серпня 2010 р. № 796 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 855" - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1056-2012-%D0%BF 
 10. Постанова КМ України від 24 жовтня 2012 року № 984 „Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури" - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/984-2012-%D0%BF 
                        
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 1. Розпорядження КМ України від 15 серпня 2007 року № 653-р „Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки"   (143 кб) 
 2. Розпорядження КМ України від 30 вересня 2009 року № 1228-р „Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року"
  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1228-2009-%D1%80 
 3. Розпорядження КМ України від 5 вересня 2012 року № 675-р „Про схвалення методичних рекомендацій щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів" http://document.ua/pro-shvalennja-metodichnih-rekomendacii-shodo-skladennja-reg-doc112801.html 
            
НАКАЗИ
  
Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотекНаказ МОН № 931 від 12.08.14 року.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ. НАКАЗ від 02.12.2013 № 1686
Про затвердження Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації -
   
 1. Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745 „Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"  (337 кб)
 2. Наказ Міністерства культури і туризму України від 13.09.2010 р. № 38 Про затвердження Змін до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0886-10 
 3. Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 р. № 745 „Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show /z1285-05
 4. Наказ Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008 р. № 1631/0/16-08 „Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи"   (653 кб)
 5. Спільний наказ Міністерства освіти України, МВС України, ГУ Державної пожежної охорони від 30.09.1998 р. № 348/70 „Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України" http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0800-98 
 6. Наказ МОН України від 24.12.2003 р. № 847 „Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0071-04 
 7. Наказ МОНмолодьспорту України від 14.12.2012 р. № 1427 „Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками"   (206 кб)
 8. Порядок забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками   (168 кб)
  Додатки до порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками
  Коментар до порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками   (88 кб)
 9. Наказ МОН України від 07.11.2000 р. № 522 „Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності"http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00 
 10. Наказ МНС України від 12.12.2012 р. № 1398 „Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0041-13/print1359126765655947
 11. Наказ МОНмолодьспорту України від 01.10.2012 р. № 1060 „Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12 

ІНШІ ДОКУМЕНТИ
  
 1. Національна доктрина розвитку освіти   (233 кб) 
 2. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки   (382 кб) 
 3. Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0072-04 
 4. Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів   (200 кб) 
 5. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81 „Культура та мистецтво". Видання друге, перепрацьоване   (273 кб) 
 6. Нормативна база післядипломної педагогічної освіти   (210 кб) 
 7. Порядок забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками   (168 кб) 
 8. Додатки до порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками   
 9. Коментар до порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками   (88 кб) 
НАКАЗИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Наказ управління освіти Херсонської міської ради про загальноміський конкурс дитячого читання "Книжковий драйв" (2013-2016).
файл у форматі *doc (текст наказу)
файл у форматі *pdf (відсканований документ)
   
СТАНДАРТИ
  
З метою інформування про чинні нормативні документи Національною парламентською бібліотекою України було виділено і упорядковано за певними ознаками галузеві міжнародні і державні стандарти: 

Немає коментарів:

Дописати коментар