четвер, 28 листопада 2013 р.

МАРК-школа в лабораторії перспективного досвіду

Сьогодні відбулося заняття в Школі електронної каталогізації (МАРК-школі), яке фахівці ХОБД проводили на базі бібліотеки ЗОШ № 15 - лабораторії перспективного досвіду з питань автоматизації бібліотечно-інформаційних процесів. 
    
  
Згідно з планом роботи Школи, учасники навчання відпрацьовували алгоритми виконання окремих операцій, брали уроки практичної каталогізації від завідуючої інформаційно-бібліографічним відділом ХОБД, аналізуючи складні приклади створення бібліографічних записів на книги. 
  

Завідуюча бібліотеки-бази Г. М. Кухаренко презентувала учасникам навчання новації своєї книгозбірні - у школі, зусиллями дирекції, облаштовано бездротовий Інтернет, і тепер шкільна бібліотека є зоною WiFi. Це суттєво розширило можливості бібліотеки щодо надання послуги доступу до Інтернету і стало додатковим фактором привабливості бібліотеки для її користувачів.
Книгозбірня ЗОШ №15 внесла й свій професійний вклад в інтернетизацію шкільного інформаційного простору: її електронний каталог, над створенням якого бібліотекар наполегливо працювала останнім часом, вже доступний не лише безпосередньо в бібліотеці, а й онлайн - через бібліотечний веб-сайт (наразі - у тестовому режимі). 

Довідкове бюро, або Школа практичних навичок

21.11.2013 р.  методичним кабінетом при управлінні освіти було проведено заняття   Довідкового бюро  (Школи практичних навичок)   на  тему: «Основна облікова документація шкільних бібліотек».  На занятті шкільні бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів № 13, 14, 33, 35, НВК-колегіуму  № 51, НВК № 56, гімн. № 6 ознайомилися з основними нормативно-технологічними документами з обліку бібліотечного фонду. Крім того, бібліотекарем  методичного  кабінету при управлінні освіти  була здійснена  практична і методична допомога  шкільним бібліотекарям  із питань обліку бібліотечного фонду,  ведення основної облікової бібліотечної документації  та приведення  її у відповідність з вимогами нормативних інструкцій  ( «Інструкції з обліку необоротних  активів бюджетних установ» (№64 від 17.07.2000р.)  та  змін і доповнень до «Інструкції» № 64, затверджених наказом № 312 від  02.09.2010 р.,  вимогами «Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах»    №22  від 03.04.2007р).  Головна увага була акцентована на питаннях правильного ведення кожного облікового документа шкільної бібліотеки  та оперативність і систематичність занесення даних про нові надходження книг, підручників, періодичних видань до фонду бібліотеки.

пʼятницю, 8 листопада 2013 р.

Корпоративному ресурсу шкільних бібліотек Херсону - бути!

Сьогодні у обласній бібліотеці для дітей, в рамках тренінгового курсу ІКТ, працювала творча група у складі завідувачів шкільних бібліотек - лідерів у впровадженні інформаційно-комп'ютерних технологій, на чолі з бібліотекарем-методистом методичного кабінету при управлінні освіти Херсонської міської ради Н. І. Ревуцькою.

  
Питання, що обговорювалося: створення шкільними бібліотеками міста власних веб-ресурсів.
   
Ухвалені рішення:
1) Кожній шкільній бібліотеці міста рекомендувати подати матеріали для створення та наповнення презентаційної сторінки бібліотеки на шкільному веб-сайті. Відомості, які повинна містити така сторінка:
- загальна інформація про бібліотеку (коли була створена, який має фонд та його загальна характеристика за видами документів; час роботи для читачів; правила користування бібліотекою - у викладенні для школярів та їхніх батьків; характеристика основних напрямків та пріоритетів у роботі бібліотеки; перелік основних, традиційних (тих, що із року в рік проводяться - хоч і у різній формі та щоразу під новою назвою - заходів, як от : посвята першокласників у читачі, конкурси дитячого читання, комплекси заходів до предметних тижнів тощо);
- фотографії бібліотеки та з її заходів (незалежно від місця їх проведення), для ілюстрування інформаційного матеріалу.
- посилання на власний веб-сайт/ блог шкільної бібліотеки/ на корпоративний блог шкільних бібліотек м. Херсон.


2) Створити такий корпоративний проект - вірогідно, на платформі даного ресурсу.
З цією метою:
- учасники творчої групи приєднуються як співавтори до даного веб-проекту з правами адміністраторів;
- учасники творчої групи беруть на себе зобов'язання підготувати для блогу перші дописи - для розміщення їх у тестовому режимі та відпрацювання навичок роботи з блогом.
3) З метою уникнення дублювання в роботі шкільних бібліотек, а також підвищення її якості на платформі корпоративного блогу сформувати колекцію посилань на ресурси, корисні та необхідні з точки зору інформаційної підтримки навчального процесу та освітньої діяльності школярів (предметно-тематичні комплекси; повнотекстові веб-ресурси - електронні бібліотеки; веб-ресурси, що публікують методичні матеріали на допомогу вчителям та шкільним бібліотекарям).
Розподілити між усіма біліотеками міста такі предметно-тематичні комплекси, з тим, щоб відбір, оновлення та поповнення матеріалів для них було закріплене за певним бібліотекарем, а використання здійснювалось усіма учасниками корпоративного об'єднання спільно.
4) Започаткувати у блозі так званий "банк ресурсів" - рубрики, у яких акумулюватимуться власні напрацювання бібліотекарів міста (розробки та сценарії бібліотечних уроків і заходів; презентації та відео), з метою взаємообміну та спільного використання.
  

пʼятницю, 1 листопада 2013 р.

Сучасний інформаційний простір шкільної бібліотеки: інновації та перспективи використання ІКТ

Майстер-клас Єжової Т.М., завідувача  бібліотеки
Херсонського Академічного ліцею імені О.В. Мішукова
при Херсонському державному університеті Херсонської міської ради
                                                                                                                
Єжова Т.М., ведуча майстер-класу
Стрімкий розвиток інформаційних технологій є одним з факторів, що визначає вектор розвитку освіти в Україні. У сучасних умовах, коли проводиться реформування системи освіти, шкільні бібліотеки повинні долучитися до процесу модернізації. Відповідно до «Національної стратегії розвитку освіти на період до 2021 року», схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 року, перед шкільними бібліотеками поставлено завдання застосовувати в бібліотечній справі поряд із традиційними засобами роботи інформаційно-комунікаційні технології. Це передбачає формування у шкільних бібліотеках повноцінного галузевого інформаційного ресурсу, електронних бібліотек з повнотекстовими базами програмних творів для забезпечення якісного обслуговування інформацією усіх учасників навчально-виховного процесу.