понеділок, 16 лютого 2015 р.

Використання інформаційно-комп’ютерної технології в роботі шкільної бібліотеки

Виступ на нараді при директорові


В умовах інформатизації школи, першочерговою задачею для шкільної бібліотеки  є запровадження в діяльність ІКТ, які допоможуть зробити бібліотеку більш доступною, привабливою і ефективною. Однією з задач учбової бібліотеки по інформаційному наповненню освітнього простору школи є накопичення і організація електронних ресурсів.

Ця діяльність включає не тільки формування фондів мультимедіа матеріалів, а й пошук, сбір, оцінку, систематизацію інтернет-ресурсів для його використання як в режимі on-line, та і в режимі локального доступу. 
Сьогодні все більша кількість бібліотек надають доступ до ресурсів мережі Інтернет. Тому першочерговими є такі завдання: 

  · Накопичення, обробка, розповсюдження інформаційних ресурсів і матеріалів в різноманітних формах;
      ·  Введення інформаційно-пошукових систем і бібліографічних баз даних, дозволяючи оперативно і повно находити необхідну інформацію;
    · Допомога учням і педагогам в визначенні ресурсів і використанням інформації.

Бібліотека структурний підрозділ школи призваний накопичувати, обробляти, зберігати і розповсюджувати інформацію для забезпечення учбового процесу інформацією та ресурсами. Окрім цього функціями шкільної бібліотеки є сприяння загальному розвитку учнів, формування і удосконалення  інформаційної компетентності учасників освітнього простору, сприяння професійному розвитку педагогічних кадрів. Виходячи з цього виділяються головні напрямки ІКТ в діяльності шкільної бібліотеки:
·        Розширення інформаційного простору бібліотеки;
·        Використання ІКТ в для підвищення ефективності педагогічної діяльності;
·        Накопичення і організація електронних ресурсів;
·        Створення сайтів;
·        Використання технологій для просування книги і читання;
·        Формування інформаційно грамотності (навчання за допомогою технологій).
З появою в бібліотеці комп’ютерної техніки її можливості направляються на автоматизацію рутинних «паперових» процесів: ведення документації, планування, моніторингу бібліотечної діяльності, накопичення фото- і відеоматеріалів для портфоліо бібліотеки, створення привабливих книжкових виставок. А книжкова виставка – це обличчя бібліотеки. Вся наочність і об’яви оформлюються на комп’ютері.
Одне з самих цікавих направлень в роботі шкільної бібліотеки це бібліотечні уроки з формування інформаційної культури. Плани уроків складаються сумісно з вчителями та співробітниками дитячої бібліотеки №17, бібліотеки №19 та Обласної бібліотеки юнацтва ім.Б.Лавреньова. На цих уроках треба зацікавити учнів в читанні і пошуку додаткового матеріалу. І ось тут комп’ютер і інтернет має велике значення.
Технічні можливості використання ІКТ безмежні. Створюємо власні презентації до масових заходів, аудіозаписи,  відеокомпозиції, презентації до семінарів. На базі бібліотеки проходив майстер-клас «Роль шкільних та міських публічних бібліотек у форматі науково-методичної проблеми освітян «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі».
Завдяки ІКТ  стало можливим перевести традиційні форми масової роботи на якісно новий рівень. Це усні журнали, читацькі конференції, літературне кафе, вікторини, брейн-ринги і т.п. З цікавістю дивляться презентації батьки на загальношкільних зборах.
Впровадження проектної технології в бібліотечну практику переводить її роботу в інформаційно-дослідний рівень. Бібліотека переростає в інформаційно-дослідний і творчий центр. Нові технології дають можливість піти від традиційної системи роботи в бік проектної діяльності і інтегрованих уроків, націлених на формування в учнів вміння вести пошукову і практико-дослідну діяльність. Тут бібліотекар – не постачальник інформації, а організатор і помічник в цій роботі.
Поступово йде в минуле імідж бібліотеки як сховища документів та матеріалів на паперових носіях, все більш виростає потреба в використанні електронних ресурсів. Сучасні діти і підлітки також міняють представлення про бібліотеку, тому треба вивести інформаційно-бібліотечне обслуговування в шкільній бібліотеці на якісно новий рівень і зробити бібліотеку привабливою для школярів.

Немає коментарів:

Дописати коментар